lørdag, maj 02, 2015

Skolen

Vi glæder os til at Bjørn starter på Sorø Privatskole til sommer :-) Ida går der allerede - og vi er meget glade og tilfredse kunder.

Læs mere om skolen:

Skolens formål er ”at drive en grundskole med tilhørende børnehaveklasse, fritidsordning og 10. klasse, efter de til enhver tid gældende regler om friskoler og private grundskoler.”

Privatskolen lægger vægt på en tidssvarende og grundig undervisning, hvor de pædagogiske mål og midler tager udgangspunkt i den danske kulturarv såvel som den enkelte elevs evner og ambitioner. Udover solide kundskaber og gode arbejdsvaner forsøger man i undervisningen bl.a. at fremme elevernes kreativitet, selvstændighed, nysgerrighed og ansvarsfølelse.

Ingen kommentarer: