torsdag, marts 19, 2015

Claus Bakke

15 spørgsmål fra Byportalerne.dk til Claus Bakke

"1. Hvad er dine vigtigste mærkesager? Hvorfor bør man stemme personligt på dig og ikke dit parti?
Mit valgsprog er Sundhed, samarbejde og samtænkning.
Man skal stemme på mig, fordi jeg og Venstre prioriterer flere ressourcer til sundhedsvæsenet. Vi vil lave en national kræftplan 4 og den første nationale kronikerplan 1. Jeg vil arbejde på at sikre speciallægedækning til alle borgere i hele Region Sjælland (praktiserende læger, private speciallæger og til sygehusene). Desuden skal vi sammen med kommunerne og regionen sikre patienterne sammenhæng og samtidighed i indsatserne.
Man skal også stemme på mig fordi jeg vil arbejde med uddannelse og læring hele livet."

Ingen kommentarer: