fredag, marts 27, 2015

Detailhandel Sorø

Få overblikket her. Butikker i Sorø bymidte.

Uddrag:

Holberg Arkaden
Hair & Beauty Salon
Solo
Dyrenes Rige
Matas
Nyt Syn
Frisør AcaPella
Café Krabasken


onsdag, marts 25, 2015

Juice Club

Lige nu kører Juice Club åbningstilbud, hvor du kan få sandwich og juice for kun 60 kr. Du kan se det aktuelle menukort her:

fredag, marts 20, 2015

Slagelse Festuge 2015

Festugen i Slagelse er fyldt med kulturelle tilbud af enhver art og med oplevelser rettet mod familier i alle aldre. Alle byens pladser og torve er denne uge pakket med feststemning, musik og arrangementer. Byens spisesteder og restauranter disker op med særlige festuge menuer, specielle menukort og ekstra udendørsservering, der gør denne sidste uge af juni til noget særligt for Slagelse.

torsdag, marts 19, 2015

Radikale Venstre

Sjællands Storkreds - se kandidaterne her

Kandidaterne fra Socialistisk Folkeparti

Sjællands Storkreds

Claus Bakke

15 spørgsmål fra Byportalerne.dk til Claus Bakke

"1. Hvad er dine vigtigste mærkesager? Hvorfor bør man stemme personligt på dig og ikke dit parti?
Mit valgsprog er Sundhed, samarbejde og samtænkning.
Man skal stemme på mig, fordi jeg og Venstre prioriterer flere ressourcer til sundhedsvæsenet. Vi vil lave en national kræftplan 4 og den første nationale kronikerplan 1. Jeg vil arbejde på at sikre speciallægedækning til alle borgere i hele Region Sjælland (praktiserende læger, private speciallæger og til sygehusene). Desuden skal vi sammen med kommunerne og regionen sikre patienterne sammenhæng og samtidighed i indsatserne.
Man skal også stemme på mig fordi jeg vil arbejde med uddannelse og læring hele livet."

onsdag, marts 18, 2015

Knud Damgaard


Hvad vil du gøre for at modvirke ghettodannelsen og fremme integrationen i vores region?
Sørge for at der er arbejdspladser til alle og gøre op med forsørgermentaliteten, som forsvarer at man i visse familier holder kvinderne hjemme af kulturelle og religiøse årsager, og giver dem bistandshjælp og derved bidrager til at holde dem uden for samfundet

Se flere svar fra Knud Damgaard her

Gert Poul Christensen

Korte svar

9. Hvad vil du gøre for at modvirke ghettodannelsen og fremme integrationen i vores region?
Stille krav til alle der ønsker at blive en del af det danske samfund, og dem der ikke vil skal sendes ud af landet.
10. Er der et reelt trusselsbillede mod NATO fra eksempelvis Rusland, Kina, Islamisk Stat ? ser du et behov for, at NATO opruster?
Største trussel i skrivende stund er islamisk stat.
11. Ønsker du et tættere samarbejde i EU, med eksempelvis afskaffelse af de danske forbehold ? hvorfor/hvorfor ikke?
Jeg tror danskerne har fået øjnene op for EU’s pampervælde og blokerende adfærd.

Søren Espersen

I år fejres 100 året for kvinders valgret. Halter ligestillingen fortsat, eller er vi som samfund gået for langt?
Danmark kan være stolt af at vi har fuld ligestilling. Dog er der et kæmpearbejde at gøre for kvindebevægelserne i mange muslimske miljøer. Dér burde der sættes ind.

Læs flere svar fra Søren her

Jeppe Trolle

Vi skal styrke centrene i regionen. Kun herved kan vi stå imod centraliseringstendensen mod København. De lokale ungdomsuddannelser skal bevares, og der skal fokuseres på grøn teknologi og lokale kulturtilbud. Det nytter ikke noget at kæmpe for hver eneste lille bebyggelses bevarelse, når de unge søger imod byerne. Istedet må regionen kæmpe for at fastholde og udbygge vores egne centre, og lukrere på Hovedstadens fremgang i stedet for at bekæmpe den. 

Læs mere om Jette Trolle 

Ulla Birk Johansen

Det skal være attraktivt at bo i de sjællandske byer. Der skal sikres effektiv kollektiv transport med hyppige forbindelser til hovedstaden og mellem byerne. Der er også behov for sikre cykelstier langs hovedvejene. Desuden er det nødvendigt at borgerne kan stole på stabile uddannelses-, skole- og daginstitutiontilbud til børn og unge. Boligmarkedet er selvfølgelig også under indflydelse af de lokale jobmuligheder og derfor er der også et centralt ansvar for at fastholde og etablere statslige og regionale arbejdspladser.  Se mere her

tirsdag, marts 17, 2015

Marie Louise Friedrichsen

3. Nogle byrådspolitikere beklager sig over, at det kommunale selvstyre ofte bliver sat ud af kraft via beslutninger fra Christiansborg – hvad er din tilgang til dette?
Jeg var glad for kommunalreformen fordi den skulle styrke kommunerne, det samme skulle de enkelte stationer under politireformen og de enkelte domstole under retsreformen, men det modsatte er sket. I det øjeblik man havde lavet store enheder, begyndte man at lukke og slukke i yderområderne og rykke opgaver sammen og ind mod de større byer. Det er en meget forkert udvikling og går imod hvad politikerne selv tænkte bag reformen. I mangel på udvikling af politik er Christiansborg herefter gået i gang med at detailregulere bl. a. gennem finansloven helt ned på, hvor pædagoger i børnehaver og hvor længe børnene i et bestemt område skal være i skole. Det er helt forkert. Den enkelte kommune og det der siddende byråd kender deres borgere bedre og det er dem, der skal udvikle de konkrete tiltag, der skal til hos dem indenfor de vide rammer Christiansborg sætter op.

Få svaret fra Marie Louise Friedrichsen på de 14 andre spørgsmål her 

lørdag, marts 14, 2015