torsdag, oktober 23, 2014

Kopp SorøKopp Sorø er medlem af Dansk Håndværk og således omfattet Håndværkets Ankenævn og forpligtet til at efterleve ankenævnets afgørelser. Garantiordningen har til formål at sikre forbrugerne opfyldelse af kendelser afsagt af Håndværkets Ankenævn vedrørende arbejde udført af Dansk Håndværk.

Ingen kommentarer: