søndag, december 18, 2011

Bogomtale: Juridisk risikostyring i kommuner

Bogen Juridisk risikostyring i kommuner er skrevet af chefkonsulent Britt Vonger, KL og chefjurist Jon Iversen, DSB. Den beskriver, hvordan kommunerne i praksis kan arbejde med risikostyring, med særlig henblik på de juridiske risici: overholdelse af love, regler og kontrakter samt brug af advokater og retssager.  Bogen beskriver en række af de udfordringer, kommunerne står overfor på det juridiske felt
Bogens forfattere vil gerne inspirere kommunale jurister i deres daglige arbejde, og de gør meget ud af - med konkrete cases - at illustrere vigtigheden af risikostyring i kommuner.
Håndbogen munder ud i en række anbefalinger til at revidere aktuelle juridiske procedurer. Sammenhængen mellem ledelsesbegrebet Lean og juridisk risikostyring gennemgås også.
Bogens målgruppe er jurister, topledere og bestyrelsesmedlemmer i det kommunale system.

Ingen kommentarer: