mandag, november 14, 2011

Birgit Thrusholm anbefaler mediation

Uanset konflikttype er det hensigtsmæssigt at undgå at gå rettens vej, da denne vej er ressourcekrævende og opslidende for alle involverede parter. I de senere år har advokater i stigende grad beskæftiget sig med mediation og konfliktmægling frem for retslige domsafsigelser. Parterne kan spare mange tusinde kroner ved at lade mæglere hjælpe til med at finde en løsning, forklarer advokat Birgit Thrusholm, Ret&Råd Køge. Det gælder f.eks. sager om fordeling af forældremyndighed, nabokrige og afskedigelser.
Mediation bevirker i mange tilfælde, at parterne efterfølgende alle er tilfredse med udgangen på sagen. Parterne kan endvidere ofte samarbejde efterfølgende, hvilket som regel er helt udelukket efter en retssag.
I stridigheder mellem naboer eller forældre kan man få rettens ord for, at man har lov at beholde et træ eller et barn. Men man slipper ikke for sin nabo eller sin "eks", pointerer Birgit Thrusholm. Det eneste afgørelsen betyder er, at konflikten flyttes over på et andet område, som så kan bygges op til en ny retssag. Med mediation har man mulighed for at nå frem til en permanent løsning, som begge parter er tilfredse med – også på sigt, forklarer Birgit Thrusholm.
Ret&Råd har adskillige advokater, der ligesom Birgit Thrusholm, er trænet til at gennemføre mediationsforløb og anden form for konfliktmægling. Hvis en konflikt er under opsejling, bør du med det samme kontakte en specialist i mediation.
Birgit Thrusholm blev cand. jur i 1993 og herefter ansat i Indenrigsministeriet efterfulgt af en periode som advokatfuldmægtig i Køge.  Birgit Thrusholm har også arbejdet som procedør i Forbrugerstyrelsen, hvor hun på vegne af Forbrugerombudsmanden og Forbrugerstyrelsen førte retssager om overtrædelser af bl.a. markedsføringsloven. Siden 2001 har Birgit Thrusholm arbejdet som advokat i Køge

Ingen kommentarer: